انتخاب مقاله برتر

بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران دعوت می گردد تا تجارب صنعتی و ادامه مطلب …

بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران دعوت می گردد تا تجارب صنعتی و دستاوردهای پژوهشی خود را جهت ارائه در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ارسال نمایند.  شایان ذکر است به سه مقاله برتر جوایز نفیسی در روز برگزاری سمینار اهدا خواهد شد.