برای نگارش و ویرایش مقاله خود، ابتدا به نکات زیر دقت کنید:

 • برای ثبت مقاله باید طبق «دستورالعمل نگارش و ویرایش مقاله» عمل کنید. برای نگارش مقاله از «راهنمای نویسندگان» استفاده کنید.
 • خواهشمند است پیش از آغاز کار نگارش و ویرایش مقاله، دستورالعمل‌های مندرج در فایل راهنمای نویسندگان را با دقت بخوانید.
 • هرگز اجزا و مشخصه‌های قالب مقاله (حاشیه‌ها، قلم، اندازه قلم، فاصله بین سطرها، …) را تغییر ندهید.
 • حداکثر تعداد صفحات مقاله ۸ صفحه است.
 • نویسندگانی که مقالات آنها بصورت شفاهی پذیرفته شده است حداکثر زمان ارائه که در اختیار آنها قرار داده می شود ۱۵ دقیقه می باشد.
 • نویسندگان تنها مجاز به ارسال یک فایل تحت عنوان ” فایل نهایی مقاله (مقاله اصلاح شده)” می باشند. لطفا از ارسال چکیده خودداری نمایید.
 •                                فرمت نهایی مقاله فارسی                                                فرمت نهایی مقاله لاتین
 • فرمت چاپ مقالات پوستری جهت نصب در روز سمینار:
 •  

 • توجه توجه!!!!!!
 • نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستری پذیرفته شده است توجه نمایند که فایل نهایی مقاله خود را طبق ” فرمت نهایی مقاله فارسی” تهیه نمایند و حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ در سامانه بارگزاری نمایند و جهت پرینت مقاله خود بصورت پوستر برای نصب روی دیوار در روز سمینار از فرمت ” پوستر چاپ شده برای روز سمینار ” استفاده نمایند.