دعوت از ناشران و نویسندگان

بدینوسیله از کلیه ناشران و نویسندگان دعوت به عمل می آید تا به روزترین کتاب ادامه مطلب …

بدینوسیله از کلیه ناشران و نویسندگان دعوت به عمل می آید تا به روزترین کتاب ها و نشریات خود را در زمینه رودخانه و محورهای تحت پوشش در غرفه کتابی که در روزهای برگزاری سمینار برپا می گردد؛ ارائه دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه سمینار تماس حاصل گردد.

تلفن: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۶۶

ایمیل: info@11irec.ir   ۱۱irecir@gmail.com