نشست فصلی مدیران مهندسی رودخانه ی شرکت های آب منطقه ای کشور

دومین نشست فصلی مدیران مهندسی رودخانه ی شرکت های آب منطقه ای کشور همزمان با ادامه مطلب …

دومین نشست فصلی مدیران مهندسی رودخانه ی شرکت های آب منطقه ای کشور همزمان با یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، روز دهم بهمن ماه در شهر اهواز و در محل سمینار برگزار خواهد گردید.